(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Στατιστικά

  • Σύνολο μελών: 6601

Τυχαίες ταινίες

Προβολή της ταινίας

Κλείσε τα μάτια και χρωμάτισε

Δεμπόνος Σωτήρης

Ο Σωτήρης Δεμπόνος που έγραψε τη μουσική στην ταινία "Κλείσε τα μάτια και χρωμάτισε" έγραψε και τη μουσική της ταινίας "Το τραγούδι των πορτοκαλιών"