"Θαλασσινό τοπίο", Λάδι, 150*120

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος