"Θαλασσινό τοπίο", Λάδι, 160*120

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος