Λεπτομέρεια από έργο της Ευαγγελίας Αγγελή, όπως φωτογραφήθηκε για την αφίσα της έκθεσης