"Παράθυρο", Λάδι, 1,50*1,20 Ο πίνακας είναι διαθέσιμος.