"Παράθυρο", Λάδι, 1*70

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος.