"Νέα Υόρκη", Λάδι, 1,20*1

Ο Πίνακας είναι διαθέσιμος