(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Στατιστικά

  • Σύνολο μελών: 6617

Τυχαίες ταινίες

Άρης Μπαφαλούκας

0+

Έτος:
2004
Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος

Η γέφυρα

Έτος:
1995

Μακρής Γιώργος

Ο Γιώργος Μακρής που παίζει στην ταινία "Merry Kitschmas" παίζει και στις ταινίες "Tricolore" και "Prive"