(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Στατιστικά

  • Σύνολο μελών: 6622

Τυχαίες ταινίες

Παναγιώτης Φαφούτης

Red sky

Έτος:
2003
Προβολή της ταινίας

Τα σαλιγκάρια της Λουλούς

Σενάριο

So, my good little ponies, it's time to eat. Come and eat. Eat some more. Don't you like the food? Good. Way to go, guys. Now for our running lesson. OK? Way to go! Lightning you run faster... and Thunderbolt don't knock her down... Way to go, my little horses, you're doing great.. So, now... Lulu! LULU'S SNAILS a film by Panayotis Fafoutis Come on! To Tassos. Pass the ball. Don't hog it. Good morning. I found another one. Snail, snail, extend your tentacles... because your Mom is looking for you... and your kids are crying. It's not moving. I'm getting real mad at it. Leave it alone. It will come out by itself. Say it! Say it! Mighty nice sunshine, eh? No thanks. I said the sun... nice... Lulu! What happened, baby? My knee, Mom... -Does it hurt a lot? -Yes. -Can you walk? -Yes. Don't you ever come near her again. Where were you all this time? Come with me. I'll show you something. These are my snails. Say hello to your friend. Open up! I know you're in there! Open up, you scumbag! Lulu! What are you doing to the kid, you bastard? Open up! If you can hear me, answer me. Snail, snail extend your tentacles... because your Mom's looking for you... and your kids are crying... Open up, you scumbag! Open up! Lulu! If you're in there, open up, baby! I won't scold you. Come on, Lulu! Can you hear me? If you can hear me, answer me! Are you OK? Come outside, you scumbag! Come outside! What did you do to the little kid? Speak up! You're not saying anything! I'll make you talk! I'm not playing games. Tell me what did you do to the little kid? You like little girls? I'll show you, you scumbag! Lulu... Lulu... What did you say, man? Speak up! Lulu... Translated by Elly Petrides Copyright 2005 Greek Film Centre/Panayotis Fafoutis