(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Στατιστικά

  • Σύνολο μελών: 6617

Τυχαίες ταινίες

Βαγγέλης Κοτρώνης

Flash

Έτος:
1984

Κείμενο του Τώνη Τσιριμπίνου απο εφημερίδα της εποχής

«ΜΗΔΕΙΑ 70». Ή αιώνια ιστορία της φοβερής εκδικήσεως της προδομένης  γυναίκας,  ττου κατά παράδοξο και φοβερό τρόττο έχει  σαν ττρώτο θύμα της τα ίδια τα τταιδιά της,  μεταφέρεται στα «καθ' ημάς» από τον Μιχ. Παπανικολάου, του οττοίου ή γενικώτερη πνευματική  κατάρτισι συντελεί, ώστε να αντιμετωττίση και να αττοδώση το θέμα του «εις βάθος». Οί σκηνές του βαίνουν σιγά-σιγά και oλοκληρώνουν την βαρειά ατμόσφαιρα του έργου, ως την μεγάλη δραματική στιγμή του φόνου και κατόπιν της εκτελέσεως. Οι σκηνές    στον σκουττιδότοπο χάρις και στην ωραία φωτογραφία του Κ. Νάστου — είναι αξιοσημείωτες. Εκφραστική   και λιτή ή ερμηνεία της Μαριέττας Ριάλδη και του Χρ. Καλαβρούζου.
Γενική, λοιπόν, άποψι για το σύνολο των μικρού μήκους ταινιών: Υψηλή ποιοτική στάθμη. Και μια μεγάλη ελπίδα για τον ελληνικό κινηματογράφο.

ΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΜΠΙΝΟΣ