(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Στατιστικά

  • Σύνολο μελών: 6621

Τυχαίες ταινίες

Η αντίρρηση του Τώνη Τσιριμπίνου για την μή βράβευση της "Μήδειας 70"

Η ΔΕΥΤΕΡΗ αντίρρησι είναι ότι ή μικρού μήκους ταινία «Μήδεια '70» του Μ. Παπανικολάου, Θα έπρεπε να είχε πάρει πρώτη διάκρισι. Ή απόλυτα δίκαιη βράβευση του «Τσούφ», — ήταν ένα μικρό αριστούργημα — , έφραξε τον δρόμο για την απονομή του πρώτου βραβείου στήν «Μήδεια '70». Όλα, όμως, θα είχαν τοποθετηθή σωστά αν απενέμετο στο «Τσουφ» «ειδικό πρώτο βραβείο».